EkumenickýMatúš1,21

Matúš 1:21

Evanjelium podľa Matúša

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on za­chráni svoj ľud z jeho hriechov.


Verš v kontexte

20 Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov an­jel a po­vedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on za­chráni svoj ľud z jeho hriechov. 22 Toto všet­ko sa stalo, aby sa spl­nilo, čo Pán po­vedal pro­stred­níc­tvom proroka:

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 a porodí syna a na­zveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on za­chráni svoj ľud od ich hriechov.

Evanjelický

21 Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vy­slobodí svoj ľud z ich hriechov.

Ekumenický

21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on za­chráni svoj ľud z jeho hriechov.

Bible21

21 Po­rodí syna a dáš mu jméno Ježíš, ne­boť on za­chrání svůj lid od je­jich hříchů.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček