EkumenickýMatúš1,12

Matúš 1:12

Evanjelium podľa Matúša

Po babylon­skom zajatí Jekon­ja splodil Šeal­tíela, Šeal­tíel splodil Zerub­bábela,


Verš v kontexte

11 Joziáš splodil Jekon­ju a jeho bratov za babylon­ského zajatia. 12 Po babylon­skom zajatí Jekon­ja splodil Šeal­tíela, Šeal­tíel splodil Zerub­bábela, 13 Zerub­bábel splodil Abiúda, Abiúd splodil El­jákima, El­jákim splodil Azora,

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A po pre­síd­lení do Babylona splodil Jekoniáš Salatiela; Salatiel splodil Zorobábela;

Evanjelický

12 Po od­vlečení do babylon­ského zajatia Jechonia splodil Salatiela, Salatiel splodil Zorobábela;

Ekumenický

12 Po babylon­skom zajatí Jekon­ja splodil Šeal­tíela, Šeal­tíel splodil Zerub­bábela,

Bible21

12 Po od­vlečení do Babylo­nu Je­ko­niáš zplo­dil Še­al­tie­la, Še­al­tiel zplo­dil Ze­ru­bábe­la,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček