EkumenickýMatúš1,10

Matúš 1:10

Evanjelium podľa Matúša

Chiz­kija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša,


Verš v kontexte

9 Uzzija splodil Jótama, Jótam splodil Acháza, Acház splodil Chiz­kiju, 10 Chiz­kija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša, 11 Joziáš splodil Jekon­ju a jeho bratov za babylon­ského zajatia.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ezechiáš splodil Manas­sesa; Manas­ses splodil Amona; Amon splodil Joziáša;

Evanjelický

10 Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Amosa, Amos splodil Joziáša,

Ekumenický

10 Chiz­kija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša,

Bible21

10 Eze­chiáš zplo­dil Menaše­ho, Menaše zplo­dil Amo­na, Amon zplo­dil Jošiáše,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček