EkumenickýMarek8,35

Marek 8:35

Evanjelium podľa Mareka

Lebo kto by si chcel za­chrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evan­jelium, za­chráni si ho.


Verš v kontexte

34 Ježiš za­volal k sebe zá­stup aj s učeníkmi a po­vedal im: Kto chce ísť za mnou, nech za­prie sám seba, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma! 35 Lebo kto by si chcel za­chrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evan­jelium, za­chráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka aj celý svet, ale pre­már­ni svoj život?

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

35 Lebo ktokoľvek by chcel za­chrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by stratil svoju dušu pre mňa a p­re evanjelium, ten ju za­chráni.

Evanjelický

35 Lebo kto by si chcel za­chrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evan­jelium, za­chráni si ho.

Ekumenický

35 Lebo kto by si chcel za­chrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evan­jelium, za­chráni si ho.

Bible21

35 Kdoko­li by si chtěl za­chránit život, ten jej ztratí, ale kdoko­li by ztra­til život pro mě a pro evange­li­um, ten jej za­chrání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček