EkumenickýMarek8,18

Marek 8:18

Evanjelium podľa Mareka

Máte oči — a ne­vidíte? Máte uši — a ne­počujete? Ne­pamätáte sa,


Verš v kontexte

17 Ježiš si to všimol a po­vedal im: Prečo hovoríte, že ne­máte chlieb? Stále nerozumiete a nechápete? Máte za­tvrd­nuté srd­ce? 18 Máte oči — a ne­vidíte? Máte uši — a ne­počujete? Ne­pamätáte sa, 19 koľko pl­ných košov zvyškov chleba ste po­zbierali vtedy, keď som roz­lámal päť chlebov piatim tisícom? Od­povedali mu: Dvanásť.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

18 Či majúc oči ne­vidíte a majúc uši nečujete? A či sa ne­pamätáte,

Evanjelický

18 Máte oči, a ne­vidíte? Máte uši, a nečujete? Či sa ne­pamätáte,

Ekumenický

18 Máte oči — a ne­vidíte? Máte uši — a ne­počujete? Ne­pamätáte sa,

Bible21

18 Má­te oči, a ne­vi­dí­te? Má­te uši, a nes­lyší­te? Už si ne­vzpo­míná­te?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček