EkumenickýMarek8,13

Marek 8:13

Evanjelium podľa Mareka

Nechal ich, znova na­stúpil na loď a pre­plavil sa na druhý breh.


Verš v kontexte

12 Zhl­boka si vzdychol a spýtal sa: Prečo toto po­kolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto po­kolenie nijaké znamenie nedos­tane! 13 Nechal ich, znova na­stúpil na loď a pre­plavil sa na druhý breh. 14 Učeníci si za­bud­li vziať chlieb. Na lodi mali so sebou iba jeden chlieb.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

13 A zanechajúc ich tam vošiel zase do lode a od­išiel na druhú stranu.

Evanjelický

13 A opus­tiac ich, zase vstúpil na loď a pre­plavil sa na druhú stranu.

Ekumenický

13 Nechal ich, znova na­stúpil na loď a pre­plavil sa na druhý breh.

Bible21

13 Opustil je, na­stou­pil zase do lodi a odplul na druhou stranu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček