EkumenickýMarek7,15

Marek 7:15

Evanjelium podľa Mareka

Človeka ne­môže poškvr­niť to, čo doňho vchádza zvon­ku, ale čo z neho vy­chádza, to ho poškv­rňuje.


Verš v kontexte

14 Keď znova za­volal zá­stup, po­vedal im: Všet­ci ma počúvaj­te a po­chop­te! 15 Človeka ne­môže poškvr­niť to, čo doňho vchádza zvon­ku, ale čo z neho vy­chádza, to ho poškv­rňuje. 16 Keď od­išiel od zá­stupu a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podoben­stva.

späť na Marek, 7

Príbuzné preklady Roháček

15 Nieto ničoho z von­ku človeka, čo vchádza do neho, čo by ho moh­lo poškvr­niť; ale to, čo vy­chádza z neho, to je to, čo poškv­rňuje človeka.

Evanjelický

15 Nič ne­vchádza zvon­ku do človeka, čo by ho moh­lo poškvr­niť, ale čo z človeka vy­chádza, to poškv­rňuje človeka.

Ekumenický

15 Človeka ne­môže poškvr­niť to, čo doňho vchádza zvon­ku, ale čo z neho vy­chádza, to ho poškv­rňuje.

Bible21

15 Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpi­nit. Člověka špiní to, co z něj vychází!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček