EkumenickýMarek5,21

Marek 5:21

Evanjelium podľa Mareka

Keď sa Ježiš opäť pre­plavil loďou na druhý breh, zhromaždil sa okolo neho pri mori veľký zá­stup.


Verš v kontexte

20 Nato od­išiel a začal v Desaťmestí roz­hlasovať, aké veľké veci mu vy­konal Ježiš. A všet­ci sa čudovali. 21 Keď sa Ježiš opäť pre­plavil loďou na druhý breh, zhromaždil sa okolo neho pri mori veľký zá­stup. 22 Tu prišiel k nemu jeden z predstavených synagógy menom Jai­ros. Len čo uzrel Ježiša, padol mu k nohám

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

21 A keď sa pre­plavil Ježiš na lodi zase na druhú stranu, sišiel sa k nemu veliký zá­stup, a bol pri mori.

Evanjelický

21 Keď sa Ježiš znova pre­plavil loďou na druhú stranu, zhromaždil sa k Nemu veľký zá­stup, keď bol ešte pri mori.

Ekumenický

21 Keď sa Ježiš opäť pre­plavil loďou na druhý breh, zhromaždil sa okolo neho pri mori veľký zá­stup.

Bible21

21 Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k ně­mu u je­ze­ra ve­liký zástup.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček