EkumenickýMarek3,21

Marek 3:21

Evanjelium podľa Mareka

Keď sa to do­počuli jeho príbuz­ní, prišli, aby ho od­vied­li, lebo hovorili, že sa po­miatol.


Verš v kontexte

20 Po­tom vošiel do domu a znova sa zišiel zá­stup, takže si ne­moh­li ani chleba zajesť. 21 Keď sa to do­počuli jeho príbuz­ní, prišli, aby ho od­vied­li, lebo hovorili, že sa po­miatol. 22 Zákon­níci, ktorí zišli z Jeruzalema, tvr­dili: Je po­sad­nutý Bel­zebulom a mocou vlád­cu zlých duchov vy­háňa zlých duchov.

späť na Marek, 3

Príbuzné preklady Roháček

21 A keď počuli o tom jeho príbuz­ní, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že pošiel z roz­umu.

Evanjelický

21 Keď to počuli Jeho príbuz­ní, vy­šli Ho zlapať, lebo hovorili, že po­stúpil z roz­umu.

Ekumenický

21 Keď sa to do­počuli jeho príbuz­ní, prišli, aby ho od­vied­li, lebo hovorili, že sa po­miatol.

Bible21

21 Když se to do­zvědě­li jeho příbuzní, vy­pravi­li se, aby si ho vza­li, pro­tože li­dé říka­li, že se po­mi­nul.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček