EkumenickýMarek2,6

Marek 2:6

Evanjelium podľa Mareka

Sedeli tam aj nie­ktorí zákon­níci a vo svojom vnút­ri uvažovali:


Verš v kontexte

5 Keď Ježiš videl ich vieru, po­vedal ochr­nutému: Syn môj, od­púšťajú sa ti hriechy! 6 Sedeli tam aj nie­ktorí zákon­níci a vo svojom vnút­ri uvažovali: 7 Čo to ten­to človek hovorí? Rúha sa! Od­púšťať hriechy môže jedine Boh.

späť na Marek, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 Lež sedeli tam nie­ktorí zo zákon­níkov a roz­mýšľali vo svojich srd­ciach:

Evanjelický

6 Sedeli tam aj nie­ktorí zákon­níci a pre­mýšľali v srd­ciach:

Ekumenický

6 Sedeli tam aj nie­ktorí zákon­níci a vo svojom vnút­ri uvažovali:

Bible21

6 Byli tu ale něk­teří ze znal­ců Písma. Sedě­li tam a v srd­cích si říka­li:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček