EkumenickýMarek2,5

Marek 2:5

Evanjelium podľa Mareka

Keď Ježiš videl ich vieru, po­vedal ochr­nutému: Syn môj, od­púšťajú sa ti hriechy!


Verš v kontexte

4 Pre­tože sa k nemu pre množs­tvo ľudí ne­moh­li do­stať, ot­vorili strechu tam, kde bol Ježiš, a ot­vorom spus­tili lôžko, na ktorom ležal ochr­nutý. 5 Keď Ježiš videl ich vieru, po­vedal ochr­nutému: Syn môj, od­púšťajú sa ti hriechy! 6 Sedeli tam aj nie­ktorí zákon­níci a vo svojom vnút­ri uvažovali:

späť na Marek, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď videl Ježiš ich vieru, po­vedal porazenému: Synu, od­pus­tené sú ti tvoje hriechy!

Evanjelický

5 Keď Ježiš videl ich vieru, po­vedal ochr­nutému: Synu, od­púšťajú sa ti hriechy!

Ekumenický

5 Keď Ježiš videl ich vieru, po­vedal ochr­nutému: Syn môj, od­púšťajú sa ti hriechy!

Bible21

5 Když Ježíš uvi­děl je­jich ví­ru, ře­kl ochrnuté­mu: „Synu, tvé hří­chy jsou odpuštěny.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček