EkumenickýMarek2,3

Marek 2:3

Evanjelium podľa Mareka

Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí prinies­li ochr­nutého človeka.


Verš v kontexte

2 Na­hr­nulo sa ta veľa ľudí, takže už ne­mali mies­ta ani predo dver­mi. A Ježiš im hlásal slovo. 3 Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí prinies­li ochr­nutého človeka. 4 Pre­tože sa k nemu pre množs­tvo ľudí ne­moh­li do­stať, ot­vorili strechu tam, kde bol Ježiš, a ot­vorom spus­tili lôžko, na ktorom ležal ochr­nutý.

späť na Marek, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 A prišli k nemu ne­súci porazeného, ktorého štyria nies­li.

Evanjelický

3 Vtedy prišli k Nemu s ochr­nutým, ktorého nies­li štyria.

Ekumenický

3 Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí prinies­li ochr­nutého človeka.

Bible21

3 přiš­li k ně­mu čtyři muži a nes­li ochrnutého.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček