EkumenickýMarek2,21

Marek 2:21

Evanjelium podľa Mareka

Ni­kto pred­sa ne­prišíva zá­platu z ešte ne­pratej lát­ky na staré šaty, lebo nový prišitý kus sa od starého od­trh­ne a diera sa zväčší.


Verš v kontexte

20 Príde však čas, keď im vez­mú ženícha a vtedy, v ten deň, sa budú pos­tiť. 21 Ni­kto pred­sa ne­prišíva zá­platu z ešte ne­pratej lát­ky na staré šaty, lebo nový prišitý kus sa od starého od­trh­ne a diera sa zväčší. 22 Nik nenalieva nové víno do starých mechov, lebo mladé víno mechy roz­trh­ne a vy­j­de naz­mar aj víno, aj mechy, ale nové víno pat­rí do nových mechov.

späť na Marek, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 A veď ni­kto ne­prišíva zá­platy surového súk­na na staré rúcho, lebo ináče ten jeho nový vý­pl­nok od­trh­ne kus z toho starého, a po­vs­tane ešte väčšia diera.

Evanjelický

21 Ni­kto ne­prišíva na staré rúcho zá­platu z nového súk­na, lebo nová zá­plata by vy­drapila kus starého súk­na a diera bude ešte väčšia.

Ekumenický

21 Ni­kto pred­sa ne­prišíva zá­platu z ešte ne­pratej lát­ky na staré šaty, lebo nový prišitý kus sa od starého od­trh­ne a diera sa zväčší.

Bible21

21 Nikdo ne­přišívá zápla­tu z nové látky na starý plášť. Ji­nak se ta nová výplň od starého utrh­ne a dí­ra bude ještě horší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček