EkumenickýMarek2,20

Marek 2:20

Evanjelium podľa Mareka

Príde však čas, keď im vez­mú ženícha a vtedy, v ten deň, sa budú pos­tiť.


Verš v kontexte

19 Ježiš im po­vedal: Môžu sa azda svadob­ní hos­tia na svad­be pos­tiť v prítomnosti ženícha? Kým je ženích s nimi, ne­môžu sa pos­tiť. 20 Príde však čas, keď im vez­mú ženícha a vtedy, v ten deň, sa budú pos­tiť. 21 Ni­kto pred­sa ne­prišíva zá­platu z ešte ne­pratej lát­ky na staré šaty, lebo nový prišitý kus sa od starého od­trh­ne a diera sa zväčší.

späť na Marek, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale prij­dú dni, keď bude vzatý od nich ženích, a vtedy sa budú pos­tiť, v ten deň.

Evanjelický

20 Ale prídu dni, keď im ženích bude odňatý, v ten deň sa budú pos­tiť.

Ekumenický

20 Príde však čas, keď im vez­mú ženícha a vtedy, v ten deň, sa budú pos­tiť.

Bible21

20 Při­jdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a teh­dy, v ten den, se bu­dou postit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček