EkumenickýMarek2,19

Marek 2:19

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš im po­vedal: Môžu sa azda svadob­ní hos­tia na svad­be pos­tiť v prítomnosti ženícha? Kým je ženích s nimi, ne­môžu sa pos­tiť.


Verš v kontexte

18 Jánovi učeníci a farizeji sa pos­tili. Nie­ktorí pri­chádzali za ním s otázkou: Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov pos­tia, a tvoji učeníci sa ne­pos­tia? 19 Ježiš im po­vedal: Môžu sa azda svadob­ní hos­tia na svad­be pos­tiť v prítomnosti ženícha? Kým je ženích s nimi, ne­môžu sa pos­tiť. 20 Príde však čas, keď im vez­mú ženícha a vtedy, v ten deň, sa budú pos­tiť.

späť na Marek, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 A Ježiš im po­vedal: Či sa môžu svadob­níci pos­tiť, kým je s nimi ženích? Do­kiaľ majú so sebou ženícha, ne­môžu sa pos­tiť.

Evanjelický

19 Ježiš im riekol: Či sa ženíchovi družbovia môžu pos­tiť, do­kiaľ je ženích s nimi? Po­kým majú ženícha so sebou, ne­môžu sa pos­tiť.

Ekumenický

19 Ježiš im po­vedal: Môžu sa azda svadob­ní hos­tia na svad­be pos­tiť v prítomnosti ženícha? Kým je ženích s nimi, ne­môžu sa pos­tiť.

Bible21

19 Ježíš jim od­po­věděl: „­Mo­hou se ženi­chovi přá­te­lé postit, dokud je ženich ještě s ni­mi? Dokud mají ženi­cha u se­be, ne­mo­hou se postit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček