EkumenickýMarek15,39

Marek 15:39

Evanjelium podľa Mareka

Zo­bďaleč sa dívali ženy, medzi nimi Mária Mag­daléna, Mária, mat­ka Jakuba mladšieho a Jozesa, ako aj Salomé.


Verš v kontexte

38 A keď stot­ník, ktorý stál neďaleko, videl, ako do­dýchal, vy­hlásil: Ten­to človek bol určite Boží Syn! 39 Zo­bďaleč sa dívali ženy, medzi nimi Mária Mag­daléna, Mária, mat­ka Jakuba mladšieho a Jozesa, ako aj Salomé. 40 Všet­ky ho sprevádzali a po­sluhovali mu, ešte keď bol v Galilei. Boli tam aj mnohé iné, ktoré sa spolu s ním vy­dali na ces­tu do Jeruzalema.

späť na Marek, 15

Príbuzné preklady Roháček

39 A keď videl cen­túri­on, stotník, ktorý tam stál na­proti ne­mu, že tak vy­krík­nuc vy­pus­til dušu, po­vedal: Ten­to človek bol na­ozaj Syn Boží.

Evanjelický

39 Keď stot­ník, ktorý stál na­proti Ne­mu, videl, že tak­to do­konal, po­vedal: Ten­to človek bol na­ozaj Syn Boží!

Ekumenický

39 Zo­bďaleč sa dívali ženy, medzi nimi Mária Mag­daléna, Mária, mat­ka Jakuba mladšieho a Jozesa, ako aj Salomé.

Bible21

39 Když setník, který stál pro­ti ně­mu, uvi­děl, jak do­dý­chal, ře­kl: „­Ten člověk byl oprav­du Boží Syn!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček