EkumenickýMarek10,31

Marek 10:31

Evanjelium podľa Mareka

Mnohí pr­ví budú po­sled­ní a po­sled­ní budú pr­ví.


Verš v kontexte

30 aby nedos­tal teraz v tomto čase stonásob­ne viac — domy, bratov, ses­try, mat­ky, deti i polia hoci s prenasledovaním — a v budúcom veku večný život. 31 Mnohí pr­ví budú po­sled­ní a po­sled­ní budú pr­ví. 32 Kráčali ces­tou hore do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Boli znepokojení a tí, čo ich na­sledovali, mali strach. Znova vzal k sebe Dvanás­tich a začal im hovoriť, čo sa má s ním stať:

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

31 Ale mnohí pr­ví budú po­sled­ní a po­sled­ní pr­ví.

Evanjelický

31 Mnohí pr­ví budú po­sled­ní a po­sled­ní pr­ví.

Ekumenický

31 Mnohí pr­ví budú po­sled­ní a po­sled­ní budú pr­ví.

Bible21

31 Mno­zí první pak bu­dou po­slední a po­slední první.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček