EkumenickýMarek10,29

Marek 10:29

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš od­povedal: Amen, hovorím vám: Niet ni­koho, kto opus­til dom, bratov alebo ses­try, mat­ku alebo ot­ca, deti alebo polia pre mňa a pre evan­jelium,


Verš v kontexte

28 Tu sa oz­val Peter: Po­zri, my sme opus­tili všet­ko a na­sledovali sme ťa. 29 Ježiš od­povedal: Amen, hovorím vám: Niet ni­koho, kto opus­til dom, bratov alebo ses­try, mat­ku alebo ot­ca, deti alebo polia pre mňa a pre evan­jelium, 30 aby nedos­tal teraz v tomto čase stonásob­ne viac — domy, bratov, ses­try, mat­ky, deti i polia hoci s prenasledovaním — a v budúcom veku večný život.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

29 A Ježiš od­povedal a riekol: Ameň vám hovorím, že nieto ni­koho, kto opus­til dom alebo bratov alebo ses­try alebo otca alebo mať alebo ženu alebo deti alebo polia pre mňa a p­re evanjelium,

Evanjelický

29 Ježiš od­vetil: Veru, hovorím vám: Niet ni­koho, kto opus­til dom alebo bratov alebo ses­try, alebo mat­ku alebo otca alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evan­jelium,

Ekumenický

29 Ježiš od­povedal: Amen, hovorím vám: Niet ni­koho, kto opus­til dom, bratov alebo ses­try, mat­ku alebo ot­ca, deti alebo polia pre mňa a pre evan­jelium,

Bible21

29 Ježíš od­po­věděl: „A­men, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo bra­t­ry nebo se­st­ry nebo otce nebo matku nebo dě­ti nebo pole kvů­li mně a kvů­li evange­liu

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček