EkumenickýMarek10,28

Marek 10:28

Evanjelium podľa Mareka

Tu sa oz­val Peter: Po­zri, my sme opus­tili všet­ko a na­sledovali sme ťa.


Verš v kontexte

27 Ježiš sa na nich za­díval a po­vedal: Ľuďom je to ne­možné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všet­ko možné. 28 Tu sa oz­val Peter: Po­zri, my sme opus­tili všet­ko a na­sledovali sme ťa. 29 Ježiš od­povedal: Amen, hovorím vám: Niet ni­koho, kto opus­til dom, bratov alebo ses­try, mat­ku alebo ot­ca, deti alebo polia pre mňa a pre evan­jelium,

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

28 Vtedy mu začal hovoriť Peter: Hľa, my sme opus­tili všet­ko a išli sme za tebou -.

Evanjelický

28 Tu pre­hovoril Peter: Aj­hľa, my sme všet­ko opus­tili a na­sledovali sme Ťa!

Ekumenický

28 Tu sa oz­val Peter: Po­zri, my sme opus­tili všet­ko a na­sledovali sme ťa.

Bible21

28 „­Podívej se,“ ozval se Petr, „my jsme všech­no opusti­li a šli jsme za tebou.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček