EkumenickýMarek10,21

Marek 10:21

Evanjelium podľa Mareka

Vtedy sa Ježiš naňho s láskou za­hľadel a po­vedal mu: Jed­no ti chýba. Choď, predaj všet­ko, čo máš, daj chudob­ným a budeš mať po­klad v nebi. Po­tom príď a na­sleduj ma!


Verš v kontexte

20 On mu však po­vedal: Učiteľ, toto všet­ko som za­chovával od svojej mlados­ti. 21 Vtedy sa Ježiš naňho s láskou za­hľadel a po­vedal mu: Jed­no ti chýba. Choď, predaj všet­ko, čo máš, daj chudob­ným a budeš mať po­klad v nebi. Po­tom príď a na­sleduj ma! 22 Po tých­to slovách mládenec zo­smut­nel a za­rmútený od­išiel, lebo mal mnoho majet­ku.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

21 Vtedy Ježiš po­zrúc na neho za­miloval si ho a po­vedal mu: Jed­no ti chýba: iď, predaj všet­ko, čo máš, a daj chudob­ným a budeš mať po­klad v nebi a vez­mi kríž, poď a na­sleduj ma!

Evanjelický

21 Tu sa Ježiš za­hľadel na neho, za­miloval si ho a po­vedal mu: Jed­no ti chýba: choď, predaj, čo máš, roz­daj chudob­ným a budeš mať po­klad v nebi; po­tom príď [vez­mi kríž] a na­sleduj ma.

Ekumenický

21 Vtedy sa Ježiš naňho s láskou za­hľadel a po­vedal mu: Jed­no ti chýba. Choď, predaj všet­ko, čo máš, daj chudob­ným a budeš mať po­klad v nebi. Po­tom príď a na­sleduj ma!

Bible21

21 Ježíš se na něj za­díval, za­mi­loval si ho a ře­kl mu: „S­chází ti jen jedno – jdi, pro­dej všech­no, co máš, roz­dej to chudým, a bu­deš mít poklad v ne­bi. Po­jď a násle­duj mě.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček