EkumenickýMarek10,20

Marek 10:20

Evanjelium podľa Mareka

On mu však po­vedal: Učiteľ, toto všet­ko som za­chovával od svojej mlados­ti.


Verš v kontexte

19 Po­znáš pri­kázania: Nezabiješ, ne­scudzoložíš, ne­pok­rad­neš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš pod­vádzať, cti si svoj­ho otca a svoju mat­ku. 20 On mu však po­vedal: Učiteľ, toto všet­ko som za­chovával od svojej mlados­ti. 21 Vtedy sa Ježiš naňho s láskou za­hľadel a po­vedal mu: Jed­no ti chýba. Choď, predaj všet­ko, čo máš, daj chudob­ným a budeš mať po­klad v nebi. Po­tom príď a na­sleduj ma!

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

20 A on mu po­vedal: Učiteľu, to všet­ko som za­choval od svojej mlados­ti.

Evanjelický

20 Od­povedal Mu: Maj­stre, toto všet­ko som za­chovával od mlados­ti.

Ekumenický

20 On mu však po­vedal: Učiteľ, toto všet­ko som za­chovával od svojej mlados­ti.

Bible21

20 „Mistře,“ od­po­věděl, „to všech­no jsem do­držoval odmalička.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček