EkumenickýMarek1,4

Marek 1:4

Evanjelium podľa Mareka

tak vy­stúpil Ján Krs­titeľ na púšti a kázal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov.


Verš v kontexte

3 Hlas volajúceho na púšti: Pri­prav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­naj­te mu chod­níky! — 4 tak vy­stúpil Ján Krs­titeľ na púšti a kázal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov. 5 Pri­chádzala celá jud­ská krajina i všet­ci Jeruzalemčania. Krs­til ich v rieke Jor­dán a oni vy­znávali svoje hriechy.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Ján vy­stúpil krs­tiac na púšti a kážuc krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov.

Evanjelický

4 Ján Krs­titeľ vy­stúpil na púšti a kázal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov.

Ekumenický

4 tak vy­stúpil Ján Krs­titeľ na púšti a kázal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov.

Bible21

4 Tak přišel Jan, kř­til na pouš­ti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček