EkumenickýMarek1,35

Marek 1:35

Evanjelium podľa Mareka

Nad­ránom, za­včasu, ešte za tmy vstal a vy­šiel von. Odo­bral sa na osamelé mies­to a tam sa mod­lil.


Verš v kontexte

34 Ježiš vtedy uzdravil mnohých pos­ti­hnutých, ktorých trápili roz­ličné choroby, vy­hnal mnohých zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho po­znali. 35 Nad­ránom, za­včasu, ešte za tmy vstal a vy­šiel von. Odo­bral sa na osamelé mies­to a tam sa mod­lil. 36 Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

35 A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vy­šiel a od­išiel na pus­té mies­to a tam sa mod­lil.

Evanjelický

35 Za­včasu nad­ránom, ešte za tmy, vstal a vy­šiel, od­išiel na osamelé mies­to a tam sa mod­lil.

Ekumenický

35 Nad­ránom, za­včasu, ešte za tmy vstal a vy­šiel von. Odo­bral sa na osamelé mies­to a tam sa mod­lil.

Bible21

35 Ráno vstal dlouho před ro­ze­dněním a šel ven. Ode­šel na opuštěné místo a tam se mod­lil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček