EkumenickýMarek1,17

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:17

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš ich oslovil: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.


Verš v kontexte

16 Keď pre­chádzal pop­ri Galilej­skom mori, videl, ako Šimon a jeho brat On­drej spúšťajú sieť do mora, keďže boli rybári. 17 Ježiš ich oslovil: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. 18 Hneď zanechali siete a na­sledovali ho.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A Ježiš im po­vedal: Poďte za mnou, a učiním vás rybár­mi ľudí.

Evanjelický

17 Ježiš im po­vedal: Poďte za mnou a ja vás urobím rybár­mi ľudí.

Ekumenický

17 Ježiš ich oslovil: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.

Bible21

17 Ježíš jim ře­kl: „Po­jď­te za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček