EkumenickýMarek1,14

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:14

Evanjelium podľa Mareka

Keď Jána uväz­nili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evan­jelium.


Verš v kontexte

13 Na púšti bol štyrid­sať dní a satan ho po­kúšal. Žil medzi divou zverou a an­jeli mu slúžili. 14 Keď Jána uväz­nili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evan­jelium. 15 Vravel: Na­pl­nil sa čas a pri­blížilo sa Božie kráľov­stvo. Kajaj­te sa a ver­te v evanjelium!

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A po­tom, keď bol Ján vy­daný, prišiel Ježiš do Galilee kážuc evan­jelium kráľov­stva Božieho

Evanjelický

14 Keď Jána uväz­nili, prišiel Ježiš do Galiley, zves­toval evan­jelium Božie

Ekumenický

14 Keď Jána uväz­nili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evan­jelium.

Bible21

14 Po­té, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Ga­li­le­je a kázal Boží evange­li­um:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček