EkumenickýMarek1,13

Marek 1:13

Evanjelium podľa Mareka

Na púšti bol štyrid­sať dní a satan ho po­kúšal. Žil medzi divou zverou a an­jeli mu slúžili.


Verš v kontexte

12 Hneď nato ho Duch hnal na púšť. 13 Na púšti bol štyrid­sať dní a satan ho po­kúšal. Žil medzi divou zverou a an­jeli mu slúžili. 14 Keď Jána uväz­nili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evan­jelium.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A bol tam na púšti štyrid­sať dní súc po­kúšaný od satana, a bol so zvieratami, a an­jelia mu po­sluhovali.

Evanjelický

13 I bol na púšti štyrid­sať dní a satan Ho po­kúšal; žil s divou zverou a an­jeli Mu slúžili.

Ekumenický

13 Na púšti bol štyrid­sať dní a satan ho po­kúšal. Žil medzi divou zverou a an­jeli mu slúžili.

Bible21

13 Byl na pouš­ti čtyřicet dní a pokoušel ho sa­tan. Byl tam s divokou zvěří a slouži­li mu an­dělé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček