EkumenickýMalachiáš3,18

Malachiáš 3:18

Po­tom uvidíte roz­diel medzi spravod­livým a svoj­voľníkom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu ne­slúži.


Verš v kontexte

17 Budú mi — hovorí Hos­podin zá­stupov — v deň, ktorý chys­tám, zvlášt­nym vlast­níc­tvom. Budem k nim zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil. 18 Po­tom uvidíte roz­diel medzi spravod­livým a svoj­voľníkom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu ne­slúži. 19 Po­zri, pri­chádza deň, horiaci ako pec, keď sa všet­ci spup­ní a všet­ci svoj­voľníci stanú str­nis­kom. Pri­chádzajúci deň ich spáli — vraví Hos­podin zá­stupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vet­vu.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 Vtedy sa na­vrátite a budete vidieť roz­diel medzi spraved­livým a bez­božným, medzi tým, kto slúži Bohu, a tým, kto mu ne­slúži.

Evanjelický

18 Po­tom zase uvidíte roz­diel medzi spravod­livým a bez­božným, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto Mu ne­slúži.

Ekumenický

18 Po­tom uvidíte roz­diel medzi spravod­livým a svoj­voľníkom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu ne­slúži.

Bible21

18 Teh­dy znovu uvi­dí­te roz­díl mezi sprave­dlivým a ničemným; mezi tím, kdo slouží Bo­hu, a tím, kdo mu ne­s­louží.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček