EkumenickýMalachiáš3,17

Malachiáš 3:17

Budú mi — hovorí Hos­podin zá­stupov — v deň, ktorý chys­tám, zvlášt­nym vlast­níc­tvom. Budem k nim zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil.


Verš v kontexte

16 Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hos­podina. Hos­podin to po­zoroval a počul. Pred ním bola písaná pamät­ná kniha o tých, čo sa boja Hos­podina a ctia jeho meno. 17 Budú mi — hovorí Hos­podin zá­stupov — v deň, ktorý chys­tám, zvlášt­nym vlast­níc­tvom. Budem k nim zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil. 18 Po­tom uvidíte roz­diel medzi spravod­livým a svoj­voľníkom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu ne­slúži.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A budú moji, hovorí Hos­podin Zá­stupov, na deň, ktorý ja učiním, zvlášt­nym vlast­níc­tvom, a zľutujem sa nad nimi, jako sa zľutuje človek nad svojím synom, ktorý mu slúži.

Evanjelický

17 Budú mojím vlast­níc­tvom - vraví Hos­podin moc­nos­tí - v deň, ktorý chys­tám. Ušet­rím ich, ako ušet­rí človek svoj­ho syna, ktorý mu slúži.

Ekumenický

17 Budú mi — hovorí Hos­podin zá­stupov — v deň, ktorý chys­tám, zvlášt­nym vlast­níc­tvom. Budem k nim zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil.

Bible21

17 Ti bu­dou v den, který připravu­ji, mým zvláštním pokla­dem, praví Hos­po­din zástupů, a já k nim budu las­kavý, jako je las­kavý otec k synovi, který mu slouží.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček