EkumenickýMalachiáš1,7

Malachiáš 1:7

Na môj ol­tár prinášate poškvr­nený chlieb a pýtate sa: Čím sme ťa poškvr­nili? Tým, že vravíte: Hos­podinov stôl nie je taký dôležitý.


Verš v kontexte

6 Syn si ctí ot­ca, sluha svoj­ho pána. Ak som teda otec, kde je úc­ta voči mne? Ak som pán, kde je bázeň predo mnou? — Hos­podin zá­stupov sa pýta vás, kňazov, ktorí znevažujete moje meno a ešte sa pýtate: Čím znevažujeme tvoje meno? 7 Na môj ol­tár prinášate poškvr­nený chlieb a pýtate sa: Čím sme ťa poškvr­nili? Tým, že vravíte: Hos­podinov stôl nie je taký dôležitý. 8 Keď na obetu prinášate slepé zviera, nie je to nič zlé? Keď prinášate chromé a choré, nie je to nič zlé? Zanes to svoj­mu mies­to­držiteľovi, či sa mu za­páčiš a či ťa prij­me? ! — vraví Hos­podin zá­stupov.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Donášate na môj ol­tár poškvr­nený chlieb a hovoríte: Čím ťa poškv­rňujeme? Tým, že hovoríte: Stolom Hos­podinovým sa opo­vr­huje.

Evanjelický

7 Na môj ol­tár prinášate poškvr­nený chlieb, a spytujete sa: Čím sme ho poškvr­nili? Tým, že hovoríte: Hos­podinovým obet­ným stolom možno opo­vr­hovať.

Ekumenický

7 Na môj ol­tár prinášate poškvr­nený chlieb a pýtate sa: Čím sme ťa poškvr­nili? Tým, že vravíte: Hos­podinov stôl nie je taký dôležitý.

Bible21

7 Tak, že na můj ol­tář přináší­te po­sk­vrněný chléb. „Jak tě poskvrňujeme?“ ptá­te se. Tak, že říká­te: „­Na Hos­po­di­nově sto­le nezáleží.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček