EkumenickýMalachiáš1,4

Malachiáš 1:4

Ak Edóm vraví: Sme spus­tošení, ale z rozvalín budeme znova stavať, Hos­podin zá­stupov však hovorí: Nech si len stavajú, ja budem rúcať! Budú ich volať Krajinou svoj­vôle, ľudom, na ktorý sa Hos­podin naveky hnevá.


Verš v kontexte

3 Ézava som však znenávidel. Pre­to som jeho vr­chy zmenil na pu­statiny, jeho dedičné územie som dal step­ným šakalom. 4 Ak Edóm vraví: Sme spus­tošení, ale z rozvalín budeme znova stavať, Hos­podin zá­stupov však hovorí: Nech si len stavajú, ja budem rúcať! Budú ich volať Krajinou svoj­vôle, ľudom, na ktorý sa Hos­podin naveky hnevá. 5 Keď to uvidíte na vlast­né oči, sami po­viete: Veľkosť Hos­podina siaha až za hranice Iz­raela.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Keď po­vie Edom: Porazení sme, ale zase vy­stavíme rumy, tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Oni budú staväť, a ja budem boriť, a nazovú ich územím bez­božnos­ti a ľudom, na ktorý sa hnevá Hos­podin a tak až na veky.

Evanjelický

4 Ak Edóm vraví: Sme znivočení, avšak znovu vy­stavíme roz­valiny, tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Oni môžu stavať, ale ja budem rúcať! Po­tom ich na­zvú Územím bez­božnos­ti a Ľudom, na ktorý sa Hos­podin večne hnevá.

Ekumenický

4 Ak Edóm vraví: Sme spus­tošení, ale z rozvalín budeme znova stavať, Hos­podin zá­stupov však hovorí: Nech si len stavajú, ja budem rúcať! Budú ich volať Krajinou svoj­vôle, ľudom, na ktorý sa Hos­podin naveky hnevá.

Bible21

4 Edom si může říci: „By­li jsme po­raženi, ale znovu vy­staví­me trosky.“ Hospodin zástupů však praví: Jen ať si stavějí, já budu bořit! Bude se jim ří­kat „Země zkaženosti“ a „­Lid, na nějž se Hos­po­din hněvá navěky“.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček