EkumenickýMalachiáš1,13

Malachiáš 1:13

Hovoríte: Prečo sa trápite? Všet­ko zľahčujete — vraví Hos­podin zá­stupov. Prinášate ulúpené, chromé a choré zvieratá ako obet­né dary. Mohol by som to s potešením prijať z vašej ruky? — vraví Hos­podin.


Verš v kontexte

12 Vy ho však znes­väcujete, keď vravíte, že Pánov stôl možno poškv­rňovať a po­krm, čo je na ňom, nie je taký dôležitý. 13 Hovoríte: Prečo sa trápite? Všet­ko zľahčujete — vraví Hos­podin zá­stupov. Prinášate ulúpené, chromé a choré zvieratá ako obet­né dary. Mohol by som to s potešením prijať z vašej ruky? — vraví Hos­podin. 14 Zlorečený je pod­liak, ktorý má v stáde sam­ca; sľúbi a Pánovi pred­sa obetuje chyb­né. Veď ja som veľký Kráľ, vraví Hos­podin zá­stupov, moje meno budí bázeň medzi národ­mi.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A k tomu hovoríte, hľa, vraj, aký to trud! A fúkate naň po­hrd­livo, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a donášate ulúpené, chromé a ne­moc­né a tak donášate obet­ný dar obil­ný; či azda to mám so záľubou prijať z vašej ruky? hovorí Hos­podin.

Evanjelický

13 Hovoríte: Hľa, aká námaha! opo­vr­hujete tým - vraví Hos­podin moc­nos­tí - a prinášate ulúpené, krívajúce a choré ako obet­ný dar, a ja to mám so záľubou prijať z vašej ruky? - vraví Hos­podin.

Ekumenický

13 Hovoríte: Prečo sa trápite? Všet­ko zľahčujete — vraví Hos­podin zá­stupov. Prinášate ulúpené, chromé a choré zvieratá ako obet­né dary. Mohol by som to s potešením prijať z vašej ruky? — vraví Hos­podin.

Bible21

13 Říká­te také: „Pro­č se dřít!“ a frká­te své po­směšky, praví Hos­po­din zástupů. Přináší­te ukra­dené, chro­mé a churavé kusy a nabízí­te mi je za oběť – copak to mohu z vašich ru­kou při­jmout? praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček