EkumenickýLukáš6,45

Lukáš 6:45

Evanjelium podľa Lukáša

Dob­rý človek vy­náša dob­ro z dobrého po­kladu srd­ca a zlý človek vy­náša zlo zo zlého srd­ca, lebo jeho ús­ta hovoria to, čím je pre­pl­nené jeho srd­ce.


Verš v kontexte

44 Každý strom možno po­znať po ovocí. Veď z tŕnia sa nenaz­bierajú figy ani hroz­no z ostružín. 45 Dob­rý človek vy­náša dob­ro z dobrého po­kladu srd­ca a zlý človek vy­náša zlo zo zlého srd­ca, lebo jeho ús­ta hovoria to, čím je pre­pl­nené jeho srd­ce. 46 Prečo ma oslovujete: Pane, Pane, a nerobíte to, čo hovorím?

späť na Lukáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

45 Dob­rý človek z dob­rého po­kladu svoj­ho srd­ca vy­náša dob­ré, a zlý človek zo zlého po­kladu svoj­ho srd­ca vy­náša zlé; lebo čím je pre­pl­nené srd­ce, to hovoria jeho ús­ta.

Evanjelický

45 Dob­rý človek vy­náša dob­ré z dob­rého po­kladu svoj­ho srd­ca a zlý človek vy­náša zlé zo zlého. Lebo z pl­nos­ti srd­ca hovoria jeho ús­ta.

Ekumenický

45 Dob­rý človek vy­náša dob­ro z dobrého po­kladu srd­ca a zlý človek vy­náša zlo zo zlého srd­ca, lebo jeho ús­ta hovoria to, čím je pre­pl­nené jeho srd­ce.

Bible21

45 Dob­rý člověk vy­náší z dob­rého pokla­du svého srd­ce to dob­ré, zlý pak vy­náší ze zlého pokla­du to zlé. Co má na srd­ci, to na jazyku!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček