EkumenickýLukáš6,44

Lukáš 6:44

Evanjelium podľa Lukáša

Každý strom možno po­znať po ovocí. Veď z tŕnia sa nenaz­bierajú figy ani hroz­no z ostružín.


Verš v kontexte

43 Niet dob­rého stromu, čo rodí zlé ovocie, a niet ani zlého stromu, čo prináša dob­ré ovocie. 44 Každý strom možno po­znať po ovocí. Veď z tŕnia sa nenaz­bierajú figy ani hroz­no z ostružín. 45 Dob­rý človek vy­náša dob­ro z dobrého po­kladu srd­ca a zlý človek vy­náša zlo zo zlého srd­ca, lebo jeho ús­ta hovoria to, čím je pre­pl­nené jeho srd­ce.

späť na Lukáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

44 lebo každý strom sa po­zná po vlast­nom ovocí. Lebo veď z tŕnia ne­oberajú fíkov, ani z hložia ne­oberajú hroz­na.

Evanjelický

44 Každý strom zais­te po­znať po ovocí: lebo nez­bierajú z tŕnia figy, ani z hložia ne­oberajú hroz­no.

Ekumenický

44 Každý strom možno po­znať po ovocí. Veď z tŕnia sa nenaz­bierajú figy ani hroz­no z ostružín.

Bible21

44 Každý strom se pře­ce po­zná po vlastním ovo­ci: z trní se ne­sbírají fíky a z bod­láčí se ne­sklízejí hroz­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček