EkumenickýLukáš6,42

Lukáš 6:42

Evanjelium podľa Lukáša

Ako môžeš po­vedať svoj­mu bratovi: Brat môj, do­voľ, nech ti vy­beriem triesočku z oka, a pri­tom sám ne­vidíš brv­no vo svojom oku. Ty po­krytec, najprv vy­hoď brv­no zo svoj­ho oka, až po­tom uvidíš, ako vy­brať smiet­ku z oka svoj­ho brata.


Verš v kontexte

41 Ako to, že vidíš triesočku v oku svoj­ho brata, a brv­no vo svojom oku nez­badáš? 42 Ako môžeš po­vedať svoj­mu bratovi: Brat môj, do­voľ, nech ti vy­beriem triesočku z oka, a pri­tom sám ne­vidíš brv­no vo svojom oku. Ty po­krytec, najprv vy­hoď brv­no zo svoj­ho oka, až po­tom uvidíš, ako vy­brať smiet­ku z oka svoj­ho brata. 43 Niet dob­rého stromu, čo rodí zlé ovocie, a niet ani zlého stromu, čo prináša dob­ré ovocie.

späť na Lukáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

42 Alebo jako môžeš po­vedať svoj­mu bratovi: Bratu, daj, nech vy­j­mem ivier­ko, ktoré je v tvojom oku! keď sám brv­na, ktoré je v tvojom vlast­nom oku, ne­vidíš? Po­krytče, najprv vy­j­mi brv­no zo svoj­ho vlast­ného oka a po­tom pre­zrieš, aby si vy­ňal ivier­ko, ktoré je v oku tvoj­ho brata.

Evanjelický

42 Ako môžeš po­vedať bratovi: Brat môj, do­voľ, vy­beriem ti smiet­ku, ktorú máš v oku, keď ty ne­vidíš brv­no vo svojom oku? Po­krytec, vy­tiah­ni najprv brv­no z vlast­ného oka, a po­tom uvidíš, ako vy­brať smiet­ku, ktorá je v oku bratovom.

Ekumenický

42 Ako môžeš po­vedať svoj­mu bratovi: Brat môj, do­voľ, nech ti vy­beriem triesočku z oka, a pri­tom sám ne­vidíš brv­no vo svojom oku. Ty po­krytec, najprv vy­hoď brv­no zo svoj­ho oka, až po­tom uvidíš, ako vy­brať smiet­ku z oka svoj­ho brata.

Bible21

42 Jak můžeš ří­kat své­mu brat­ru: ‚Bratře, nech mě, ať ti vy­táhnu z oka třísku,‘ když ne­vi­díš trám ve vlastním oku? Pokrytče, vy­táhni nejdříve trám z vlastního oka, a teh­dy pro­hlédneš, abys mohl vy­táhnout třís­ku z oka svého bra­t­ra.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček