EkumenickýLukáš3,8

Lukáš 3:8

Evanjelium podľa Lukáša

Prinášaj­te teda ovocie svedčiace o vašom po­kání a nezačínaj­te medzi sebou hovoriť: Naším ot­com je Ab­rahám. Lebo hovorím vám, že Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Ab­rahámovi po­tom­kov.


Verš v kontexte

7 Zá­stupom, ktoré pri­chádzali k nemu, aby ich po­krs­til, po­vedal: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako unik­núť pred pri­chádzajúcim hnevom? 8 Prinášaj­te teda ovocie svedčiace o vašom po­kání a nezačínaj­te medzi sebou hovoriť: Naším ot­com je Ab­rahám. Lebo hovorím vám, že Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Ab­rahámovi po­tom­kov. 9 Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo ne­prináša dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia na oheň.

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Tedy ne­ste ovocie, hod­né po­kánia! A nezačnite hovoriť sami v sebe: Veď otca máme Ab­raháma! Lebo vám hovorím, že Bôh môže i z tých­to kameňov vzbudiť Ab­rahámovi deti.

Evanjelický

8 Vy­dávaj­te pre­to ovocie hod­né po­kánia, a ani sa len ne­pokús­te hovoriť si: Máme otca Ab­raháma! Lebo vravím vám, že Boh aj z tých­to kameňov môže vzbudiť Ab­rahámovi deti.

Ekumenický

8 Prinášaj­te teda ovocie svedčiace o vašom po­kání a nezačínaj­te medzi sebou hovoriť: Naším ot­com je Ab­rahám. Lebo hovorím vám, že Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Ab­rahámovi po­tom­kov.

Bible21

8 Radě­ji nes­te ovo­ce od­po­vídající vaše­mu pokání, než abys­te říka­li: ‚Má­me otce Abrahama.‘ Říkám vám, že Bůh může Abraha­movi vzbu­dit po­tomky z to­ho­to ka­mení!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček