EkumenickýLukáš3,7

Lukáš 3:7

Evanjelium podľa Lukáša

Zá­stupom, ktoré pri­chádzali k nemu, aby ich po­krs­til, po­vedal: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako unik­núť pred pri­chádzajúcim hnevom?


Verš v kontexte

6 A každý tvoruvidí Božiu spásu. 7 Zá­stupom, ktoré pri­chádzali k nemu, aby ich po­krs­til, po­vedal: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako unik­núť pred pri­chádzajúcim hnevom? 8 Prinášaj­te teda ovocie svedčiace o vašom po­kání a nezačínaj­te medzi sebou hovoriť: Naším ot­com je Ab­rahám. Lebo hovorím vám, že Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Ab­rahámovi po­tom­kov.

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 A hovoril zá­stupom, ktoré vy­chádzaly, aby sa mu daly po­krs­tiť: Plemä vreteníc, ktože vám ukázal, aby ste utiek­li budúcemu hnevu?

Evanjelický

7 I hovoril zá­stupom, ktoré vy­chádzali k ne­mu, aby sa mu dali po­krs­tiť: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako unik­núť budúcemu hnevu?

Ekumenický

7 Zá­stupom, ktoré pri­chádzali k nemu, aby ich po­krs­til, po­vedal: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako unik­núť pred pri­chádzajúcim hnevom?

Bible21

7 Zástupům li­dí, kteří se k ně­mu hrnu­li, aby se dali pokřtít, říkal: „Ple­meno zmi­jí! Kdo vám ukázal, jak utéci před při­cházejícím hněvem?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček