EkumenickýLukáš3,3

Lukáš 3:3

Evanjelium podľa Lukáša

Chodil po celom okolí Jor­dána a hlásal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov,


Verš v kontexte

2 za veľkňazov An­náša a Kaj­fáša za­znelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Za­chariáša. 3 Chodil po celom okolí Jor­dána a hlásal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov, 4 ako je na­písané v knihe proroka Izai­áša: Hlas volajúceho na púšti: Uprav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­naj­te mu chod­níky!

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 A po­chodil po celom okolí Jor­dán­skom kážuc krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov,

Evanjelický

3 Ján chodil po celom okolí jor­dán­skom a kázal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov,

Ekumenický

3 Chodil po celom okolí Jor­dána a hlásal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov,

Bible21

3 Pro­cházel pak ce­lým krajem ko­lem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček