EkumenickýLukáš3,2

Lukáš 3:2

Evanjelium podľa Lukáša

za veľkňazov An­náša a Kaj­fáša za­znelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Za­chariáša.


Verš v kontexte

1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pont­ský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tet­rar­chom v Galilei, jeho brat Filip tet­rar­chom na území Iturey a Trachonitidy a Lyzaniáš bol tet­rar­chom v Abiléne, 2 za veľkňazov An­náša a Kaj­fáša za­znelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Za­chariáša. 3 Chodil po celom okolí Jor­dána a hlásal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov,

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 za naj­vyššieho kňaza An­náša a Kai­fáša stalo sa slovo Božie k Jánovi, synovi Za­chariášov­mu, na púšti.

Evanjelický

2 za veľkňazov An­náša a Kai­fáša, pre­hovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi Za­chariášov­mu.

Ekumenický

2 za veľkňazov An­náša a Kaj­fáša za­znelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Za­chariáša.

Bible21

2 za ve­lekněze Annáše a Kaifáše, do­stal Jan, syn Za­cha­ri­ášův, na pouš­ti Boží slovo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček