EkumenickýLukáš3,19

Lukáš 3:19

Evanjelium podľa Lukáša

Keď však po­kar­hal tet­rar­chu Herodesa pre Herodiadu, manžel­ku jeho brata, a za všet­ko zlo, čo popáchal, Herodes


Verš v kontexte

18 Ešte všelijako ináč po­vzbudzoval ľud a hlásal mu evan­jelium. 19 Keď však po­kar­hal tet­rar­chu Herodesa pre Herodiadu, manžel­ku jeho brata, a za všet­ko zlo, čo popáchal, Herodes 20 do­vŕšil všet­ko tým, že uvr­hol Jána do väzenia.

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale Heródes, tet­rar­cha, súc tres­taný od neho pre Heródiadu, ženu Filipa, svoj­ho brata, a pre všet­ky zlé skutky, ktoré páchal Heródes,

Evanjelický

19 Tet­rar­cha Herodes však, ktorého (Ján) po­kar­hal pre bratovu manžel­ku Herodiadu a pre všet­ko zlé, čo Herodes popáchal,

Ekumenický

19 Keď však po­kar­hal tet­rar­chu Herodesa pre Herodiadu, manžel­ku jeho brata, a za všet­ko zlo, čo popáchal, Herodes

Bible21

19 Když ale káral tet­rar­chu He­roda za jeho sňa­tek s He­ro­di­a­dou, manželkou jeho bra­t­ra, a za všech­no zlo, které na­pá­chal,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček