EkumenickýLukáš3,18

Lukáš 3:18

Evanjelium podľa Lukáša

Ešte všelijako ináč po­vzbudzoval ľud a hlásal mu evan­jelium.


Verš v kontexte

17 V ruke má vejačku, aby vy­čis­til hum­no a pšenicu zhromaždil do svojej sýp­ky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom oh­ni. 18 Ešte všelijako ináč po­vzbudzoval ľud a hlásal mu evan­jelium. 19 Keď však po­kar­hal tet­rar­chu Herodesa pre Herodiadu, manžel­ku jeho brata, a za všet­ko zlo, čo popáchal, Herodes

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 A tak aj vzhľadom na mnohé iné veci napomínal a tak zves­toval ľudu evan­jelium.

Evanjelický

18 Aj mnohé iné na­pomenutia dával ľudu a zves­toval mu evan­jelium.

Ekumenický

18 Ešte všelijako ináč po­vzbudzoval ľud a hlásal mu evan­jelium.

Bible21

18 Tak­to i mno­ha jiný­mi slovy na­po­mínal lid a ohlašoval ra­dostnou zprávu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček