EkumenickýLukáš3,13

Lukáš 3:13

Evanjelium podľa Lukáša

On im od­povedal: Ne­vymáhaj­te viac, ako vám pat­rí.


Verš v kontexte

12 Aj mýt­nici pri­chádzali dať sa po­krs­tiť a hovorili mu: Učiteľ, čo máme robiť? 13 On im od­povedal: Ne­vymáhaj­te viac, ako vám pat­rí. 14 Vojaci sa ho spýtali: A čo máme robiť my? Tým po­vedal: Ni­koho ne­trýz­nite ani ne­vydieraj­te, uspokoj­te sa so svojím žol­dom!

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 A on im po­vedal: Nič viacej ne­vyberaj­te nad to, čo vám je nariadené!

Evanjelický

13 Od­povedal im: Ne­vyberaj­te viac, ako vám pri­kázali.

Ekumenický

13 On im od­povedal: Ne­vymáhaj­te viac, ako vám pat­rí.

Bible21

13 „Ne­vy­bírej­te víc, než má­te nařízeno,“ od­po­věděl jim.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček