EkumenickýLukáš3,12

Lukáš 3:12

Evanjelium podľa Lukáša

Aj mýt­nici pri­chádzali dať sa po­krs­tiť a hovorili mu: Učiteľ, čo máme robiť?


Verš v kontexte

11 On im od­povedal: Kto má dvoje šiat, nech sa roz­delí s tým, čo ne­má, a kto má do­sť jed­la, nech urobí podob­ne. 12 Aj mýt­nici pri­chádzali dať sa po­krs­tiť a hovorili mu: Učiteľ, čo máme robiť? 13 On im od­povedal: Ne­vymáhaj­te viac, ako vám pat­rí.

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 A prišli aj col­ní dať sa po­krs­tiť a po­vedali mu: Učiteľu, čo budeme robiť?

Evanjelický

12 Prišli aj col­níci, aby sa dali po­krs­tiť, a hovorili mu: Maj­stre, čo robiť?

Ekumenický

12 Aj mýt­nici pri­chádzali dať sa po­krs­tiť a hovorili mu: Učiteľ, čo máme robiť?

Bible21

12 Dokon­ce i výběrčí daní se při­cháze­li ne­chat pokřtít. „Mistře,“ pta­li se ho, „co má­me dělat?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček