EkumenickýLukáš22,67

Lukáš 22:67

Evanjelium podľa Lukáša

a hovorili: Ak si Mesiáš, po­vedz nám to! On im od­povedal: Aj keď vám po­viem, ne­uveríte.


Verš v kontexte

66 Keď sa roz­vid­nilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákon­níci, pred­vied­li ho pred veľradu 67 a hovorili: Ak si Mesiáš, po­vedz nám to! On im od­povedal: Aj keď vám po­viem, ne­uveríte. 68 A keď sa aj spýtam, ne­od­poviete mi.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

67 a hovorili: Ak si ty Kris­tus, po­vedz nám to teda! A on im po­vedal: Keď vám po­viem, ne­uveríte,

Evanjelický

67 a hovorili: Ak si Ty Kris­tus, po­vedz nám. Od­povedal im: Keď vám po­viem, ne­uveríte.

Ekumenický

67 a hovorili: Ak si Mesiáš, po­vedz nám to! On im od­povedal: Aj keď vám po­viem, ne­uveríte.

Bible21

67 Vy­zva­li ho: „Jest­li jsi Mesiáš, řekni nám to!“ „Kdybych vám to ře­kl, stejně neuvěříte,“ od­po­věděl Ježíš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček