EkumenickýLukáš22,66

Lukáš 22:66

Evanjelium podľa Lukáša

Keď sa roz­vid­nilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákon­níci, pred­vied­li ho pred veľradu


Verš v kontexte

65 A mnoho ďalších rúhavých slov vy­slovili proti ne­mu. 66 Keď sa roz­vid­nilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákon­níci, pred­vied­li ho pred veľradu 67 a hovorili: Ak si Mesiáš, po­vedz nám to! On im od­povedal: Aj keď vám po­viem, ne­uveríte.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

66 A keď bol deň, sišli sa starší ľudu, naj­vyšší kňazi a zákon­níci a od­vied­li ho do svojej vy­sokej rady

Evanjelický

66 Keď sa rozo­dnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákon­níci, za­vied­li Ho do svojej rady

Ekumenický

66 Keď sa roz­vid­nilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákon­níci, pred­vied­li ho pred veľradu

Bible21

66 Jakmi­le se ro­ze­dni­lo, seš­li se starší li­du, vrch­ní kněží i znal­ci Písma a od­ve­dli ho do své Ve­le­ra­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček