EkumenickýLukáš22,65

Lukáš 22:65

Evanjelium podľa Lukáša

A mnoho ďalších rúhavých slov vy­slovili proti ne­mu.


Verš v kontexte

64 Za­krývali ho a vy­pytovali sa ho: Hádaj, kto ťa ud­rel! 65 A mnoho ďalších rúhavých slov vy­slovili proti ne­mu. 66 Keď sa roz­vid­nilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákon­níci, pred­vied­li ho pred veľradu

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

65 Aj mnoho iného hovorili proti nemu rúhajúc sa mu.

Evanjelický

65 A mnoho iných rúhavých slov hovorili proti Ne­mu.

Ekumenický

65 A mnoho ďalších rúhavých slov vy­slovili proti ne­mu.

Bible21

65 Při­tom ho za­sypáva­li sprostý­mi na­dáv­ka­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček