EkumenickýLukáš22,61

Lukáš 22:61

Evanjelium podľa Lukáša

Vtedy sa Pán ob­rátil, po­zrel na Pet­ra a Peter sa roz­pamätal na Pánovo slovo, ktoré mu po­vedal: Skôr ako dnes za­spieva kohút, tri razy ma za­prieš.


Verš v kontexte

60 Ale Peter po­vedal: Človeče, ne­viem, čo hovoríš. A vtom, skôr ako to do­hovoril, za­spieval kohút. 61 Vtedy sa Pán ob­rátil, po­zrel na Pet­ra a Peter sa roz­pamätal na Pánovo slovo, ktoré mu po­vedal: Skôr ako dnes za­spieva kohút, tri razy ma za­prieš. 62 Peter vy­šiel von a žalost­ne sa rozp­lakal.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

61 V­tedy Pán ob­rátiac sa po­zrel na Pet­ra, a Peter sa roz­pamätal na slovo Pánovo, jako mu po­vedal: Prv ako dnes za­spieva kohút, tri razy ma za­prieš.

Evanjelický

61 Vtedy ob­rátil sa Pán a po­zrel na Pet­ra. I roz­pomenul sa Peter na slová, ktoré mu Pán po­vedal: Skôr, ako kohút dnes za­spieva, tri razy ma za­prieš.

Ekumenický

61 Vtedy sa Pán ob­rátil, po­zrel na Pet­ra a Peter sa roz­pamätal na Pánovo slovo, ktoré mu po­vedal: Skôr ako dnes za­spieva kohút, tri razy ma za­prieš.

Bible21

61 Pán se ob­rá­til a podíval se na Pet­ra. Ten si vzpo­mněl, jak mu Pán říkal: „Dříve než se ozve ko­hout, třikrát mě zapřeš.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček