EkumenickýLukáš22,58

Lukáš 22:58

Evanjelium podľa Lukáša

O chvíľu ho uzrel iný a po­vedal: Aj ty si z nich. Po­tom Peter po­vedal: Človeče, nie som.


Verš v kontexte

57 Ale on za­prel a po­vedal: Žena, ne­poz­nám ho. 58 O chvíľu ho uzrel iný a po­vedal: Aj ty si z nich. Po­tom Peter po­vedal: Človeče, nie som. 59 Asi po hodine ktosi iný tvr­dil: Na­ozaj, aj ten bol s ním, veď je Galilejčan.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

58 A po malej chvíli iný vidiac ho po­vedal: Aj ty si z nich. Peter však po­vedal: Človeče, nie som.

Evanjelický

58 Po chvíli uvidel ho iný a po­vedal: Aj ty si z nich. Peter od­povedal: Človeče, nie som!

Ekumenický

58 O chvíľu ho uzrel iný a po­vedal: Aj ty si z nich. Po­tom Peter po­vedal: Človeče, nie som.

Bible21

58 Po chvil­ce si ho vši­ml jiný a ře­kl: „­Ty jsi také je­den z nich.“ „Nejsem, člověče!“ opa­koval Petr.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček