EkumenickýLukáš22,57

Lukáš 22:57

Evanjelium podľa Lukáša

Ale on za­prel a po­vedal: Žena, ne­poz­nám ho.


Verš v kontexte

56 Tu si ho všim­la jed­na slúžka, ako sedí pri oh­ni. Za­dívala sa na neho a po­vedala: Aj ten­to bol s ním. 57 Ale on za­prel a po­vedal: Žena, ne­poz­nám ho. 58 O chvíľu ho uzrel iný a po­vedal: Aj ty si z nich. Po­tom Peter po­vedal: Človeče, nie som.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

57 Ale on za­prel a po­vedal: Ženo, ne­znám ho.

Evanjelický

57 Ale on za­prel: Žena, ne­poz­nám Ho!

Ekumenický

57 Ale on za­prel a po­vedal: Žena, ne­poz­nám ho.

Bible21

57 On to ale za­přel: „Já ho ne­znám, ženo!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček