EkumenickýLukáš22,56

Lukáš 22:56

Evanjelium podľa Lukáša

Tu si ho všim­la jed­na slúžka, ako sedí pri oh­ni. Za­dívala sa na neho a po­vedala: Aj ten­to bol s ním.


Verš v kontexte

55 Upro­stred ná­dvoria roz­ložili oheň a po­sadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. 56 Tu si ho všim­la jed­na slúžka, ako sedí pri oh­ni. Za­dívala sa na neho a po­vedala: Aj ten­to bol s ním. 57 Ale on za­prel a po­vedal: Žena, ne­poz­nám ho.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

56 A jakási dievčina, keď ho videla sedieť pri svet­le, uprela na neho zrak a po­vedala: Aj ten­to bol s ním.

Evanjelický

56 Tu ho zbadala akási slúžka, ako sedel pri oh­ni, dob­re si ho ob­zrela a po­vedala: I ten­to bol s Ním!

Ekumenický

56 Tu si ho všim­la jed­na slúžka, ako sedí pri oh­ni. Za­dívala sa na neho a po­vedala: Aj ten­to bol s ním.

Bible21

56 Jak seděl tváří k ohni, jed­na služka si ho všimla, upřeně se na něj podíva­la a řek­la: „­Tenhle byl také s ním.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček