EkumenickýLukáš22,55

Lukáš 22:55

Evanjelium podľa Lukáša

Upro­stred ná­dvoria roz­ložili oheň a po­sadali si. Aj Peter si sadol medzi nich.


Verš v kontexte

54 Po­tom ho chytili a vo­vied­li do veľkňazov­ho domu. Peter ho zďaleka na­sledoval. 55 Upro­stred ná­dvoria roz­ložili oheň a po­sadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. 56 Tu si ho všim­la jed­na slúžka, ako sedí pri oh­ni. Za­dívala sa na neho a po­vedala: Aj ten­to bol s ním.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

55 A keď roz­ložili oheň pro­stred dvora a po­sadali si dookola, Peter si sadol medzi nich.

Evanjelický

55 a keď si pro­stred dvora na­klád­li ohňa a po­sadili sa, sadol si Peter medzi nich.

Ekumenický

55 Upro­stred ná­dvoria roz­ložili oheň a po­sadali si. Aj Peter si sadol medzi nich.

Bible21

55 Když upro­střed dvo­ra za­pá­li­li oheň a se­se­dli se oko­lo, po­sa­dil se mezi ně i Petr.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček